DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM) W WARSZAWIE UL. MEHOFFERA 72/74

Od dnia 9 maja 2022 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie ul. Mehoffera 72/74 wznawia działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej.

DDOM przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w DDOM udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

DDOM będzie opiekował się osobami niesamodzielnymi w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Z Dziennego Domu Opieki Medycznej korzystać:

  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
  • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania (załącznik nr 1) oraz karty oceny skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (załącznik nr 2).

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:

- lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;

- w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i może trwać od 30 do 120 dni.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie (dwa posiłki). Prowadzone będą  zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. Pobyt pacjenta i wszystkie świadczenia realizowane w Dziennym Domu Opieki Medycznej są bezpłatne.

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA I PULMUNOLOGICZNA DLA OSÓB PO PRZEBYTYM COVID-19

rusza od 4 maja 2021 roku w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74

W spokojnej atmosferze naszego Ośrodka będziecie mieli Państwo możliwość istotnego poprawienia kondycji, a w rezultacie powrotu do równowagi zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Jeśli odczuwasz: duszności, zmęczenie, masz problemy z koncentracją lub pamięcią, odczuwasz depresję, masz problemy z przyjmowaniem pokarmów i radzeniem sobie z czynnościami dnia codziennego serdecznie zapraszamy.

Pod okiem doświadczonej kadry specjalistów lekarza rehabilitacji, fizjoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych i logopedów szybciej wrócisz do formy.

Koszt pobytu: turnus tygodniowy: 1500zł dwutygodniowy: 3000zł

Cena pobytu obejmuje: konsultacja lekarska, pakiet rehabilitacyjny, wsparcie psychologiczne, dzienną opiekę pielęgniarską, zakwaterowanie w pokoju 1 lub 2 – osobowym wyposażonym w węzeł sanitarny (prysznic, WC),
telewizor, całodzienne wyżywienie (3 posiłki), bezpłatny dostęp do Internetu.

REHABILITACJA AMBULATORYJNA DLA OSÓB PO COVID-19

Rehabilitacja przeznaczona jest dla osób, które przechorowały COVID-19 i mają problemy z obniżoną tolerancją wysiłku, zmniejszeniem siły mięśniowej, przewlekłym zmęczeniem i pogorszeniem funkcji płuc jest refundowana przez NFZ. Do programu rehabilitacji COVID-19 w warunkach ambulatoryjnych kwalifikują się ozdrowieńcy, nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia choroby.
Pacjenci z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie znajdą pomoc w specjalnie przygotowanym programie prowadzonym przez rehabilitantów.
Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej skali mMRC (modified Medical Research Council). Już wynik równy lub wyższy 1, w 5 stopniowej skali (0-4), powoduje, że pacjent może zostać skierowany na rehabilitację. Przyjmuje się, że u pacjenta ze wskazaniem 1, duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub pojawia się przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie.

Skala nasilenia duszności mMRC (modified Medical Research Council)
0 - duszność występuje jedynie podczas dużego wysiłku fizycznego
1 - duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub wchodzenia na niewielkie wzniesienie
2 - z powodu duszności chory chodzi wolniej niż rówieśnicy lub idąc we własnym tempie po płaskim terenie, musi się zatrzymywać dla nabrania tchu
3 - po przejściu ~100 m lub po kilku minutach marszu po płaskim terenie chory musi się zatrzymać lub nabrać tchu
4 - duszność uniemożliwia choremu opuszczanie domu lub występuje przy ubieraniu się lub rozbieraniu się

Zabiegi i wizyty fizjoterapeutów w rehabilitacji ambulatoryjnej są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie może wystawić pacjentowi lekarz rodzinny.
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze, w jednym ze swoich ośrodków w Warszawie Al. Wilanowska 257 prowadzi rehabilitację pocovidową jako podmiot wpisany do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą Wojewody Mazowieckiego, ma podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej I jest wpisane na wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych.
Rehabilitacja postcovidowa w poradni lub w domu trwa do 6 tygodni i jest podzielona na kilka etapów.
1. WIZYTA WSTĘPNA
Podczas wstępnej wizyty fizjoterapeutycznej, specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe, aby ocenić stan zdrowia pacjenta na początku programu. Wyniki badań początkowych będą porównywane z wynikami po zakończeniu programu i posłużą do oceny efektów terapii.
2. WIZYTA TERAPEUTYCZNA
Po wizycie wstępnej, fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem kalendarz indywidualnych wizyt terapeutycznych. Program zakłada trzy takie wizyty w każdym tygodniu rehabilitacji. Jednak, gdy stan zdrowia będzie tego wymagał, pacjent może liczyć na dodatkową wizytę w trakcie programu.
Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. Wszystko po to, aby pacjenci jak najszybciej odzyskiwali pełną sprawność. Ponadto pacjenci poznają ćwiczenia, które już po zakończeniu programu, będą mogli samodzielnie i bezpiecznie wykonać w domu.
W zależności od potrzeb i stanu zdrowia chorego możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m.in. technik odksztuszania, treningu równowagi, specjalnych metod rehabilitacji dla pacjentów z problemami neurologicznymi.
3. WIZYTA KOŃCOWA
Po zakończeniu ćwiczeń i treningów fizjoterapeuta i pacjent spotykają się na wizycie końcowej. Powtarzają badania i testy wykonane podczas pierwszej wizyty i porównują osiągnięte wyniki, m.in. próby zmęczeniowe i oddechowe (określające skalę występowania duszności).
Obowiązkowym elementem programu jest edukacja, dzięki której pacjenci będą wiedzieć więcej o samej chorobie i jej powikłaniach. Każdy uczestnik programu dowie się, jak radzić sobie ze skutkami choroby i co robić, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności.
Pacjenci dostaną praktyczne wskazówki i szczegółowe plany treningowe, które ułatwią im samodzielnie dochodzenie do zdrowa. M.in. skorzystają z gotowych porad i ćwiczeń dotyczących duszności i zespołu przewlekłego zmęczenia po infekcji wirusowej. Otrzymają również plany z zestawami ćwiczeń do samodzielnego stosowania w domu, dzięki którym będą dopasowywać skalę trudności i intensywności treningu do możliwości własnego organizmu.

NASZA OFERTA

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. oprócz świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferują pobyty na zasadach komercyjnych, płatnych w całości przez pacjenta. Należą do nich świadczenia zdrowotne, rehabilitacja, porady psychologów dla pacjentów i opiekunów, badania laboratoryjne, transport do innych zakładów opieki zdrowotnej we wszystkich poziomach referencyjnych w nagłych przypadkach oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Zapewniamy pokoje 1 i 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym z urządzeniami audiowizualnymi oraz bezpośredni dostęp do sal dziennego pobytu, biblioteki, psychoterapi i terapii zajęciowej. W ofercie proponujemy również porady dietetyczne i wyżywienie zgodne z potrzebami zdrowotnymi.

Szczegółowe informacje o sprawach formalnych dotyczących umów oraz płatności poszczególnych pakietów świadczeń można uzyskać pod numerem telefonu 22 811 06 88. Zapytania prosimy również kierować drogą elektroniczną pod adres e-mail : biuro@scol.warszawa.pl

Załączniki:

Pakiety rehabilitacyjne

Wzór umowy

Rehabilitacja

Ułatwienie dostępu