Całodobowy pobyt komercyjny:

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego
Sp. z o.o. oprócz świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferują pobyty na zasadach komercyjnych, płatnych w całości przez Pacjenta lub jego opiekuna. Proponujemy zakwaterowanie w pokojach jedno,- dwu,-
lub trzyosobowych z dostępem do łazienki. Nasze pokoje wyposażone są w telewizory i posiadają bezpośredni dostęp do sal dziennego pobytu, biblioteki czy terapii zajęciowej.       Plan posiłków dostosowywany jest do potrzeb Pacjenta po konsultacji z naszym dietetykiem. Zapewniamy również świadczenia zdrowotne: kontynuację leczenia, rehabilitację, porady psychologów, badania laboratoryjne a w nagłych przypadkach transport do innych zakładów opieki zdrowotnej.

W zakres świadczeń w ramach pobytów komercyjnych wchodzi:

 • Opieka lekarska:

- kontynuacja leczenia chorób przewlekłych na podstawie dostarczonej przez Pacjenta dokumentacji medycznej

- konsultacje lekarskie

 

 • Całodobowa opieka pielęgniarska w oparciu o uzgodniony plan pielęgnacyjny:

- wdrożenie zaleceń lekarskich

- profilaktyka przeciwodleżynowa

 

 • Całodobowe świadczenia opiekunów medycznych:

-pomoc w czynnościach dnia codziennego

 

 • Rehabilitacja:

- spersonalizowany pakiet zabiegów rehabilitacyjnych dobrany do potrzeb Pacjenta

 

 • Psycholog:

- wspierająca terapia psychologiczna

 

 • Terapia zajęciowa:

- organizacja aktywności życiowych w ramach terapii grupowej
lub indywidualnej w oparciu o możliwości i zainteresowania Pacjenta

- trening samodzielności

 

 • Logopeda:

- odbudowa funkcji językowych i komunikacyjnych

 

 • Dietetyk:

- wywiad żywieniowy i dobór diety

 

 • Opieka duszpasterska:

- możliwość uczestniczenia w nabożeństwach i rozmowy z duszpasterzem

 

Każdy nasz Pacjent (umowa NFZ, pobyt komercyjny) może rozszerzyć pakiet opieki
o dodatkowe, płatne zabiegi:

Pakiety rehabilitacyjne:

Nasze zakłady oferują również płatne pakiety rehabilitacyjne, które pozwolą wrócić
do dawnej sprawności po przebytej chorobie, operacji czy urazie. Wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów opracowuje plan rehabilitacji dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości Pacjenta. Poszczególne pakiety w załączniku:
Pakiety rehabilitacyjne

Pakiety dodatkowych świadczeń medycznych:

 • Fizykoterapia:

-laser, pole magnetyczne, elektrostymulacja, galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki, lampa Sollux;

 • Kinezyterapia:

- w zespołach bólowych kręgosłupa, w niedowładach, porażeniach;

 • Masaż klasyczny;
 • Terapia obrzęku:

- drenaż limfatyczny, kompresoterapia, taping medyczny.

 

Zabiegi wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutów (magister, licencjat), absolwentów kursów specjalistycznych: PNF, Bobath, terapia manualna, kinezjotaping, terapia lustrzana i inne.

 

Szczegółowe informacje o sprawach formalnych dotyczących umów oraz płatności poszczególnych pakietów świadczeń można uzyskać pod numerem telefonu
22 811 06 88. Zapytania prosimy również kierować drogą elektroniczną pod adresem              
e-mail : biuro@scol.warszawa.pl

Załącznik:

Wzór umowy

 

Rehabilitacja neurologiczna i pulmonologiczna dla osób po przebytym Covid19:

W spokojnej atmosferze naszego Ośrodka będziecie mieli Państwo możliwość istotnego poprawienia kondycji, a w rezultacie powrotu do równowagi zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Jeśli odczuwasz: duszności, zmęczenie, masz problemy z koncentracją lub pamięcią, odczuwasz depresję, masz problemy z przyjmowaniem pokarmów i radzeniem sobie
z czynnościami dnia codziennego - serdecznie zapraszamy. Pod okiem doświadczonej kadry specjalistów lekarza rehabilitacji, fizjoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych i logopedów szybciej wrócisz do formy.

Koszt pobytu:

 • turnus tygodniowy: 1500zł
 • dwutygodniowy: 3000zł

Cena pobytu obejmuje: konsultację lekarską, pakiet rehabilitacyjny, wsparcie psychologiczne, dzienną opiekę pielęgniarską, zakwaterowanie w pokoju
jedno,- lub dwuosobowym wyposażonym w węzeł sanitarny (prysznic, WC),
telewizor, bezpłatny dostęp do Internetu. Zapewniamy całodzienne wyżywienie
(3 posiłki).

Program rusza od 4 maja 2021 roku w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74.