NASZA OFERTA

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. oprócz świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferują pobyty na zasadach komercyjnych, płatnych w całości przez pacjenta. Należą do nich świadczenia zdrowotne, rehabilitacja, porady psychologów dla pacjentów i opiekunów, badania laboratoryjne, transport do innych zakładów opieki zdrowotnej we wszystkich poziomach referencyjnych w nagłych przypadkach oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Zapewniamy pokoje 1 i 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym z urządzeniami audiowizualnymi oraz bezpośredni dostęp do sal dziennego pobytu, biblioteki, psychoterapi i terapii zajęciowej. W ofercie proponujemy również porady dietetyczne i wyżywienie zgodne z potrzebami zdrowotnymi.

Szczegółowe informacje o sprawach formalnych dotyczących umów oraz płatności poszczególnych pakietów świadczeń można uzyskać pod numerem telefonu 22 811 06 88. Zapytania prosimy również kierować drogą elektroniczną pod adres e-mail : biuro@scol.warszawa.plm.zielinska@scol.warszawa.pl.

Załączniki:

Pakiety rehabilitacyjne

Wzór umowy

Rehabilitacja

Ułatwienie dostępu