ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY ul. Mehoffera 72/74

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder. Historia jego powstania rozpoczyna w roku 1930 kiedy nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa. W okresie II wojny światowej był przystanią dla prześladowanych. Po wojnie, w obiekcie z rozległym pięknym terenem parkowym i gospodarstwem pomocniczym, ulokowano Państwowy Dom Specjalny dla przewlekle chorych i bibliotekę, a od 1960 roku Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Nr 5 MZiOS.

Do dalszego rozwoju Zakładu wybitnie przyczyniła się Angielka, Pani Susan Ryder. W 1953 roku założyła Fundację „Sue Ryder Foundation”. Fundacja miała się stać żywym pomnikiem ofiar wojny i często bezimiennych jej bohaterów. Fundacja całkowicie sponsorowała budowę i wyposażenie dwóch pawilonów dla ponad stu pensjonariuszy. Następnie, na wzór tych pawilonów powstał w latach 60-tych z funduszy MZiOS, trzeci pawilon oraz dwupiętrowy budynek szpitalny z zapleczem, gdzie na trzech oddziałach przebywali najciężej chorzy pacjenci.

Mehoffera 72/74

Mehoffera 72/74

Mehoffera 72/74

Mehoffera 72/74

W 1992 r. Państwowy Dom Opieki Społecznej nr 5, przeszedł w gestię MZ zmieniając nazwę na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, w którym przez około 12 lat mieścił się Instytut Geriatrii pod kierownictwem prof. Wróblewskiego.
W 1998 r. Zakład przekształcono w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim stało się Miasto Stołeczne Warszawa-Biuro Polityki Zdrowotnej. W roku 2010 zbudowano z środków organu założycielskiego i oddano do użytku nowoczesny pawilon dla 100 pacjentów oraz Zakładowi nadano imię Sue Ryder. W roku 2021 oddano dla potrzeb pacjentów nowy pawilon. Obecnie Zakład posiada w siedmiu oddziałach 512 miejsc dla chorych.  

Od 2013 roku należy do SCOL. W Zakładzie realizowane są świadczenia długoterminowej opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z NFZ. Na szczególne podkreślenie zasługuje szeroka współpraca podjęta z ośrodkami kształcącymi osoby w zawodach medycznych na potrzeby systemu ochrony zdrowia.

Zdjęcia

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY ul. Szubińska 4

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Szubińskiej 4 mieści się w dwupiętrowym budynku otoczony dużym ogrodem. Zlokalizowany jest w bliskiej odległości od Szpitala Bielańskiego oraz stacji metra Wawrzyszew.  W latach dziewięćdziesiątych Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, przeszedł w gestię Ministerstwa Zdrowia zmieniając nazwę na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. 

W 1998 r. Zakład przekształcono w Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim stało się Miasto Stołeczne Warszawa-Biuro Polityki Zdrowotnej. Obecnie Zakład posiada 70 miejsc dla pacjentów. 

Od 2013 roku Zakład należy do Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  W Zakładzie realizowane są świadczenia długoterminowej opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z NFZ.

Szubińska 4

Szubińska 4

Zdjęcia

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY ul. Olchy 8

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy położony w cichym i spokojnym miejscu otoczony pięknym parkiem, stanowiącym miejsce wypoczynku pacjentów nieopodal skrzyżowania ulic Olchy i Izbickiej w Radości.  W latach dziewięćdziesiątych Państwowy Dom Opieki Społecznej, przeszedł w gestię Ministerstwa Zdrowia zmieniając nazwę na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.

W 1998 r. Zakład przekształcono w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Od 2013 roku należy do Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego. W Zakładzie realizowane są świadczenia długoterminowej opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z NFZ. 

Obecnie Zakład posiada w dwóch oddziałach 170 miejsc dla pacjentów.

Olchy 8

Olchy 8

Zdjęcia