PRACA

Lekarze specjaliści

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze pilnie zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, geriatrii lub medycyny rodzinnej w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy. Oferta dotyczy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zlokalizowanego przy ul. Mehoffera 72/74.

Salowa

SCOL poszukujemy kandydatów na stanowisko salowej do zakładu zlokalizowanego przy ulicy Szubińskiej.

​​Specjalista w Dziale Zamówień Publiczny i Inwestycji

SCOL poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko specjalista w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji.

Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Godziny pracy: 8.00-16.00
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (zastępstwo)

Główne obowiązki

 1. Weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego.

 2. Przygotowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

 3. Przygotowywanie treści ogłoszeń o zamówieniu.

 4. Przekazywanie Wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproszeń do składania ofert.

 5. Pisemne udzielanie wyjaśnień Wykonawcom dotyczących materiałów przetargowych.

 6. Udział w pracach Komisji przetargowej.

 7. Dokumentowanie postępowań.

 8. Prowadzenie spraw związanych z  odwołaniami.

 9. Uczestniczenie w negocjacjach przed zawarciem umów w trybie z wolnej ręki.

 10. Przygotowywanie, projektów umów w sprawach, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 11. Przygotowanie umów do podpisu przez Zarząd i Wykonawców.

 12. Sprawdzenie poprawności i zgodności zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 13. Przeprowadzanie postępowań w sprawach zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 14. Weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego.

 15. Przeprowadzanie konkursów na świadczenia medyczne.

 16. Przygotowywanie aneksów do umów.

 17. Prowadzenie ewidencji i rejestru zamówień publicznych i zawartych umów.

 18. Prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych spraw.

Wymagania

 1. Wykształcenie - minimum średnie, preferowane wyższe z zakresu ekonomii, prawa lub administracji.

 2. Staż pracy – preferowane co najmniej 2 letnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych.

 3. Praktyczna znajomość przepisów prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. umów, ustawy Prawo zamówień publicznych z jej zmianami i ustawy o Finansach publicznych.

 4. Umiejętność Obsługi pakietu MS OFFIC.

Zainteresowane osoby proszone są w terminie do dnia 30.11.2017 r. o przesłanie swojego CV na adres: kadry@scol.warszawa.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr (22) 811 06 88 w. 188.

WOLONTARIAT

Czasami zastanawiamy się nad tym, co jeszcze moglibyśmy zrobić w Naszym życiu, oprócz tego co już robimy. Czasami mamy trochę wolnego czasu, który chcielibyśmy pożytecznie wykorzystać, albo zrobić coś dobrego. Czasami natomiast bywa tak, że chcielibyśmy rozwijać swoje życiowe doświadczenie. Rozwiązaniem na nasze wątpliwości, jest coraz bardziej powszechne i medialne słowo - wolontariat.

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Rzeczywiście, jako Wolontariusz nie otrzymujesz wynagrodzenia materialnego, ale w zamian możesz zyskać wiele korzyści niematerialnych. Podstawową korzyścią jaką zyskasz , jest wewnętrzna satysfakcja z pomocy drugiemu, potrzebującemu człowiekowi.

Ale to nie wszystko-Będąc Wolontariuszem zdobędziesz życiowe doświadczenie, które na pewno zaowocuje w Twoim życiu i późniejszej pracy zawodowej. Wszystko co wyniesiesz z kontaktu z podopiecznymi będzie tylko Twoje, bezcenne i w żaden inny sposób nieosiągalne.

Będąc Wolontariuszem wyrobisz w sobie pozytywne cechy charakteru i wzmocnisz już te istniejące.

Kto?

Wolontariuszem może zostać generalnie każdy. Możesz mieć już wnuki, ale możesz być także osobą niepełnoletnią (wystarczy zgoda opiekuna). Jedynym wymogiem są chęci, dużo dobrej woli oraz trochę wolnego czasu.

Co Możesz u nas robić?

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder to placówka, w której podstawową grupą są osoby starsze, często samotne, z jednostkami chorobowymi, które ich znacznie ograniczają. Podstawową formą wolontariatu jaką Ci oferujemy, jest praca z podopiecznymi Zakładu. Głównym zadaniem wolontariusza jest towarzyszenie choremu w codziennym funkcjonowaniu na oddziale m.in.: poruszaniu się na wózku, czytaniu książek lub prasy, słuchaniu muzyki a przede wszystkim rozmowie. Ale to nie wszystko-to są tylko propozycje. Jesteśmy otwarci na Twoje pomysły i propozycje. Razem stworzymy dla naszych podopiecznych coś dobrego i fajnego!

OK - chcę zostać wolontariuszem. Co dalej?

Chęć zostania Wolontariuszem, to już połowa sukcesu. Dalszym krokiem jaki należy wykonać, jest zgłoszenie się do Nas. Możesz zadzwonić, napisać maila lub odwiedzić Nas osobiście, gdzie koordynator wszystko Ci objaśni. Przed pierwszą wizytą u podopiecznego, Wolontariusz bierze udział w spotkaniu z Opiekunem, podczas którego zapoznaje się ze specyfiką miejsca oraz samej pracy.

Koordynator Wolontariatu

Monika Śliz

tel. 22 811 06 88 wew. 182

Ułatwienie dostępu