Ogłoszenie

 

Specjalista ds. budowlano-technicznych w Sekcji Gospodarczej Działu Zamówień Publicznych i Inwestycji

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie w szczególności:

 • Udział w przygotowaniu zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • optymalizacja kalkulacji kosztorysowej,
 • współudział w nadzorze przebiegu realizacji inwestycji pod względem zgodności
  z przepisami prawa, warunkami zawartych umów na wykonawstwo oraz obowiązującymi harmonogramami i planami,
 • uczestnictwo w czynnościach odbioru obiektów lub robót,
 • udział w naradach i spotkaniach roboczych z ramienia zamawiającego,
 • współudział w przygotowywaniu wniosków i dokumentacji dla postępowań
  o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych,
 • zbieranie i opracowywanie ofert od wykonawców,
 • opracowywanie korespondencji z zakresu zadań należących do stanowiska,
 • prowadzenie Ksiąg obiektu budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie średnie techniczne w zakresie budownictwa, znajomość prawa budowlanego
i przepisów techniczno-budowlanych, MS Office, komunikatywność i umiejętność pracy
w zespole, dobra organizacja pracy, dokładność i sumienność.

Wymagania pożądane

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane, dyspozycyjność, samodzielność,

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Warunki do poszerzenia wiedzy praktycznej,
 • Świadczenia socjalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ułatwienie dostępu