Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp.z o.o.
ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
Tel: 22 811 06 88
Fax: 22 811 18 64
Mail: biuro@scol.warszawa.pl
Skrytka e-PUAP: /SCOL/SkrytkaESP
NIP: 524-275-83-70
Konto PKO S.A.: 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Szubińska 4
Tel: 22 835 05 92
Mail: biuro@scol.warszawa.pl

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Olchy 8
Tel: 22 615 70 41
Mail: biuro@scol.warszawa.pl

Podstawowa Opieka Zdrowotna ul. Wilanowska 257
Lekarz rodzinny(POZ), fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia domowa.
Tel: POZ 22 602 06 41
Tel: Rehabilitacja 22 602 06 42
Mail: biuro@scol.warszawa.pl

Wybierz zakład do którego chcesz wysłać wiadomość