Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze

Naszym celem jest profesjonalna opieka długoterminowa

Misją Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. jest profesjonalna opieka długoterminowa dla osób dorosłych, które ze względu na wiek lub stan zdrowia potrzebują fachowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Nasze usługi obejmują leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle chorych, które wymagają całodobowej, właściwej opieki oraz kontynuacji leczenia.

Oferujemy opiekę wykwalifikowanego zespołu,  który zapewnia wysoki poziom usług. Zajmujemy się zdrowiem fizycznym naszych Podopiecznych jak i zdrowiem psychicznym. W naszych ośrodkach świadczenia udzielane są przez pracowników medycznych oraz terapeutycznych w tym: lekarzy, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych oraz dietetyka. W ośrodkach pracują także wolontariusze, którzy z ogromną troską i zaangażowaniem opiekują się Pacjentami.

Poza świadczeniami zdrowotnymi  finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferujemy pobyty w naszych ośrodkach na zasadach komercyjnych, płatnych w całości przez Pacjenta. Proponujemy zakwaterowanie, wyżywienie, świadczenia zdrowotne, rehabilitację, porady psychologów dla pacjentów i ich opiekunów, badania laboratoryjne a w nagłych przypadkach transport do innych zakładów opieki zdrowotnej.

Zapraszamy