Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze

Naszym celem jest profesjonalna opieka długoterminowa

Misją Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. jest profesjonalna opieka długoterminowa.

Uruchomienie Geriatrycznego Centrum Medycznego

Coraz większe możliwości i ułatwienia dla naszych podopiecznych :). Uruchomiliśmy Geriatryczne Centrum Medyczne. To kolejna jednostka w ramach SCOL. Początkowo w jednostce będzie realizowana POZ oraz rehabilitacja. Następnie uruchomione zostaną także poradnie specjalistyczne (m.in. psychiatra, geriatra). Nowa jednostka mieści się w tzw. Centrum Alzheimera.

Opublikowany przez Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze na 22 sierpnia 2017

SCOL udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację dorosłych osób przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.

Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewnia wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Zakład im. Sue Ryder z lotu ptaka

Przelot dronem nad naszym zakładem im. Sue Ryder. Wiosną, czyli już niedługo, zaprezentujemy z powietrza nasze pozostałe ośrodki 🙂

Opublikowany przez Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze na 18 lutego 2017

Oprócz świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferujemy pobyty w naszych ośrodkach na zasadach komercyjnych, płatnych w całości przez pacjenta. Oferujemy m.in.: świadczenia zdrowotne, rehabilitację, porady psychologów dla pacjentów i opiekunów, badania laboratoryjne, transport do innych zakładów opieki zdrowotnej we wszystkich poziomach referencyjnych w nagłych przypadkach oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

W ośrodkach pracują także wolontariusze, którzy z ogromną troską i zaangażowaniem opiekują się pacjentami.

Zapraszamy!