Wymiana zewnętrznej instalacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład SCOL Sp. z o.o.


Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia 25 kwietnia 2017r.

Termin składania ofert: 10.05.2017r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert : 10.05.2017r. godz. 11:30

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa

Przedmiary

Unieważnienie postępowania 11.05.2017 r. 


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne poniżej kwoty 5 225 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę