Wymiana zewnętrznej instalacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład SCOL Sp. z o.o.


Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia 16 maja2017r.

Termin składania ofert: 31.05.2017r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert : 31.05.2017r. godz. 11:30

Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 02.06.2017r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert : 02.06.2017r. godz. 11:30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa

Przedmiary

Pytania i odpowiedzi 24.05.2017 r.

Modyfikacja Treści SIWZ 26.05.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.05.2017 r. 

Pytania i odpowiedzi 30.05.2017

Załącznik wersja edytowalna

Ogłoszenie z otwarcia ofert (02.06.2017r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.06,2017 r.)


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne poniżej kwoty 5 225 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę