Wykonanie okładzin schodów wokół windy w holu głównym Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Olchy 8


Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Karczewska

Data: grudzień 2016 r.

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Technicznego Wykonania  i Odbioru Robót

Przedmiar

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Archiwum
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę