Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74”


Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 22 maja 2017 r.

Termin składania ofert: 30.05.2017r., godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 30.05.2017 r.,godz. 10.00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Unieważnienie postępowania


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę