Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń kuchni zbiorowego żywienia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74”


Kategoria: Przetarg nieograniczony

Dnia: 28 czerwca 2017 r.

Termin składania ofert: 06.07.2017 r.  godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 06.07.2017 r. godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie z otwarcia 10.07.2017r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.07.2017r.


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę