Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ Adaptacja pomieszczenia na punkt przyjęć pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74


Kategoria: Przetarg nieograniczony

Dnia: 1 sierpnia 2017 r.

Termin składania ofert: 09.08.2017 r.  godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 09.08.2017 r. godz. 10.00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie  z otwarcia 10.08.2017 r.

Unieważnienie postępowania 10.08.2017 r.


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę