Usługa comiesięcznego rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia


Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 17 listopada 2017 r.

Składanie ofert: 23 listopada 2017 r. do godz. 8.30

Załączniki:

Zaproszenie wraz z załącznikami

Unieważnienie postępowania

Nowy tekst - Test rewizji

Nowy dokument - test rewizji

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 17 listopada 2017 r.

Składanie ofert: 23 listopada 2017 r. do godz. 8.30

Załączniki:

Zaproszenie wraz z załącznikami

Unieważnienie postępowania


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 PLN
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 20 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę