Świadczenie usługi w zakresie ochrony mienia, budynków i osób dla: ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, ZOL przy ul. Olchy 8, ZOL przy ul. Szubińskiej 4


Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 8 WRZESIEŃ 2017 r.

Termin składania ofert: 15.09.2017 r., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 15.09.2017r., godz. 10.30

Zmiana terminu:

Termin składania ofert: 18.09.2017 r., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 18.09.2017 r., godz. 10.30

..........................................................................................................

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (22.09.2017r.)

..........................................................................................................

OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT (18.09.2017r.)

............................................................................................................

MODYFIKACJA 14.09.2017r.

Modyfikacja SIWZ

...............................................................................................................

MODYFIKACJA 13.09.2017 r.:

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (po modyfikacji)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

.............................................................................................................

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - nowy druk powyżej(z dn13.09.17r.)

Załącznik nr 2 Oświadczenia

Załącznik nr 3- Grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 Oświadczenie o zatrudnieniu osób

Załącznik nr 6 Patrol Interwencyjny

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę