Świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczeń lekarskich z zakresu konsultacji dermatologicznych i wenerologicznych


Kategoria:Konkurs ofert Data: 31 maja 2017r. Składanie ofert: 14.06.2017r. o godz. 10:00 Otwarcie ofert: 14.06.2017r. o godz. 11:00 ​ Załączniki: Ogłoszenie Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu Załącznik nr 2- Formularz ofertowy Załącznik nr 3- Wzór umowy Załącznik nr 4- Regulamin komisji konkursowej Modyfikacji Specyfikacji Konkursowej (06.06.2017r.) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.06.2017r.)

Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Konkursy ofert/świadczenia zdrowotne
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę