Świadczenia zdrowotne w zakresie św.lek. z zakresu chorób wewnętrznych Mehoffera


Kategoria:Konkurs ofert Data: 17 maja 2017r. Składanie ofert: 06.09.2017r. o godz. 10:00 Otwarcie ofert: 06.09.2017r. o godz. 11:00 ​ Załączniki: Ogłoszenie Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu Załącznik nr 2- Formularz ofertowy Załącznik nr 3- Wzór umowy Załącznik nr 4- Regulamin komisji konkursowej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.09.2017r.)

Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Konkursy ofert/świadczenia zdrowotne
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę