Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla pacjentów przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa


Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 01.12. 2017r.

Termin składania ofert: 12.12. 2017r., godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 12.12. 2017r., godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Pytania i odpowiedzi 08.12.2017 r.

Ogłoszenie z otwarcia ofert 13.12.2017 r.


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę