Sukcesywna dostawa mięsa oraz wyrobów mięsnych i garmażeryjnych


Kategoria: Przetargi

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: grudzień 2016r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz asortymentowo- cenowy- Zał. nr 2

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Sprostowanie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Archiwum
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę