Roczny przegląd i serwisowanie instalacji przeciwpożarowej w 3 Zakładach SCOL Sp. z o.o.


Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 10 października 2017 r.

Składanie ofert: 13 października 2017 r. do godz. 11.00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.10.2017 r.


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 PLN
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę