Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn. “Przebudowa pomieszczeń na gabinety służby zdrowia z dostosowaniem ich do potrzeb działalności Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla potrzeb SCOL Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 .


Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 25 kwietnia 2017r.

Termin składania ofert: 11 maja 2017 godz.12,00

Termin otwarcia ofert: 11 maja 2017 godz. 12,30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Ogłoszenie z otwarcia ofert (17.05.2017r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.05,2017r)


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę