Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn. “Przebudowa Oddziałów I, II oraz III Zakładu Opieki -Leczniczej przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład SCOL Sp. z o.o. do wymogów ochrony przeciwpożarowej i wykonania robót towarzyszących.


Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 25 maja 2017r.

Termin składania ofert: 2 czerwca  2017 godz. 9,30

Termin otwarcia ofert: 2 czerwca 2017 godz. 10,00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie z otwarcia ofert (02.06.2017r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.06.2017 r.


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę