Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dotyczącego dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej Oddziałów I i II Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 03-131, przy ul. Mehoffera 72/74 oraz wykonaniu robót towarzyszących.


Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 2 sierpnia 2017r.

Składanie ofert: 8 sierpnia  2017r o godz. 13:00

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.08.2017 r.


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 PLN
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę