Modernizacja terenu wokół budynku ZOL ul Olchy 8 wchodzącego w skład SCOL sp. z o.o. polegająca na wymianie daszków nad wejściem do piwnicy, tarasu i daszku przy pomieszczeniu Rehabilitacji, wymianie schodów zewnętrznych.


Kategoria: przetarg nieograniczony

data zamieszczenia: 19 maja 2017 r.

Termin składanie ofert: 05.06.2017 r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 05.06. 2017 r. godz. 11.30   

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiary

Ogłoszenie z otwarcia ofert: 06.06.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.06.2017 r.


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne poniżej kwoty 5 225 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę