Modernizacja małego dźwigu towarowego (potrawowego) w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8 wchodzący w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi​.


Kategoria: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 25.10.2017r.

Termin składania ofert: 09.11.2017r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 09.11.2017r. godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 09.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.11.2017 r.


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne poniżej kwoty 5 225 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę