Modernizacja kuchni zbiorowego żywienia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp z o.o.


Kategoria: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 01.12.2017r.

Termin składania ofert: 18.12.2017r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 18.12.2017r. godz. 11.30

Termin składania ofert: 19. 12. 2017r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 19. 12. 2017r. godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa wraz z załącznikami zał nr 6

Dokumentacja Projektowa

Technologia kuchni

Przedmiar - Kosztorys nakładczy ath.

Pozwolenie na budowy

Pytania i odpowiedzi 12.12.2017 r.

Przedmiary po modyfikacji

Zestawienie stolarki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14,12.2017 r.  


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne poniżej kwoty 5 225 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę