Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi​.


Kategoria: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 13.10.2017r.

Zmiana terminu składania ofert: 31.10.2017r. godz. 11.00

Zmiana  terminu otwarcia ofert: 31.10.2017r. godz. 11.30

Termin składania ofert: 30.10.2017r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 30.10.2017r. godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.10.2017 r.

Pytania i Odpowiedzi 25.10,2017 r.

Modyfikacja wzoru umowy 25.10.2017 r.

Ogłoszenie z otwarcia ofert 03.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2017


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne poniżej kwoty 5 225 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę