Kompleksowe świadczenie obsługi księgowej


Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 13 kwietnia 2017r.

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2017 godz.10.00

Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2017 godz. 10.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa

Załączniki 1-7 w formie Word (edytowalna)

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.04.2017r.)


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę