Kompleksowa obsługa i serwis urządzeń drukujących


Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 27 października 2017 r.

Składanie ofert: 03 października 2017 r. do godz. 12.00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.11.2017 r.

 

TEST SYSTEMU REWIZJI - NOWY TEKST

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 27 października 2017 r.

Składanie ofert: 03 października 2017 r. do godz. 12.00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.11.2017 r.


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 PLN
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 7 marca 2018
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę