Dostawa produktów leczniczych Pakiet 1,2 i 3


Kategoria: Przetarg nieograniczony

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: grudzień 2016 r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki: pakiet 1-3

Pytania i odpowiedzi cz. 1

Pytania i odpowiedzi cz. 2

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Archiwum
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę