Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego dla pacjentów SCOL Warszawa


Kategoria: Przetarg nieograniczony Data: 27.10 2017r. Termin składania ofert: 08.11.2017r., godz. 11.00 Termin otwarcia ofert: 08.11.2017r., godz. 11.30 ​ Zmiana terminu składania ofert Termin składania ofert: 13.11.2017r., godz. 11.00 Termin otwarcia ofert: 13.11.2017r., godz. 11.30 ​ Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy Pytania i odpowiedzi 07.11.2017 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.11.2017 r. SIWZ po modyfikacji 07.11.2017 r. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji 07.11.2017 r. Ogłoszenie z otwarcia ofert 14.11.2017 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.11.2017 r.

Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę