Dostawa, montaż oświetlenia i opraw ledowych oraz dostosowanie zasilania do nowych źródeł światła LED do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74


Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 1 września 2017 r.

Składanie ofert: 6 września 2017 r. o godz. 09:00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.09.2017 r.)


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 PLN
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę