Dostawa 3 sztuk laptopów Ultrabook z przeznaczeniem do zastosowań biznesowych i multimedialnych dla Zarządu SCOL Sp. z o.o.


Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 25 sierpnia 2017r.

Składanie ofert: 29 sierpnia 2017r o godz. 09:00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Specyfikacja

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 PLN
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę