Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.,ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa


Kategoria: Przetarg nieograniczony Data: 14.12.2017 r. Termin składania ofert: 22.12.2017r., godz. 09.00 Termin otwarcia ofert: 22.12.2017r., godz. 09.30 ​ Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu SCOL/1550/2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę