Budowa wizerunku poprzez tworzenie serwisów promocyjnych


Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 14 czerwiec 2017r.

Składanie ofert: 20 czerwiec 2017r.  do godz. 8:30

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.06.2017)


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 PLN
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę