Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na odpady medyczne na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.


Kategoria:przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia:11.07.2017r.

Termin składania ofert: 26.07.2017r. godz. 11,00

Termin otwarcia ofert: 26.07.2017r. godz. 11,30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Informacja z otwarcia ofert 27,07,2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert 02.08.2017r.


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne poniżej kwoty 5 225 000 Euro
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę