„SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19”

 

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 należącym do Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. utworzony został punkt szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień Przeciwko Covid-19.

Osoba do kontaktu:

Marta Kadej  tel. 575 002 229, email: m.kadej@scol.warszawa.pl w dni powszednie od  godz. 10.00 do godz. 14.00

Szczepienia przeciwko COVID-19 będą odbywały się zgodnie z planem Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID-19:

  • Etap 0: Pracownicy sektora ochrony zdrowia (personel medyczny, pracownicy DPS
    i pracownicy MOPS oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych,
    tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych);

  • Etap I: Pensjonariusze i pracownicy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby starsze powyżej 60. roku życia, służby mundurowe, w tym wojska obrony terytorialnej;

  • Etap II: Kluczowe grupy zawodowe: pracownicy sektora edukacji, pracownicy sektorów infrastruktury krytycznej, transportu publicznego, urzędników bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie epidemii (np. pracowników stacji epidemiologiczno-sanitarnych), osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

  • Etap III: Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej.

W celu umówienia wizyty, pacjent będzie mógł skorzystać ze specjalnej infolinii (989), umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl), za pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu e-skierowanie (np. lekarz POZ) lub bezpośrednio
w punkcie szczepień.

Po dokonaniu rezerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia, ponowny SMS będzie przekazywany dzień przed wizytą. Pacjent od razu jest umawiany
na drugą wizytę i podanie kolejnej dawki szczepionki. Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1.

Zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 80 roku życia rozpoczynają  się  od 15.01.2021r. tel. 575 002 229 w godzinach 10-14

załącznik 1: zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik 2: Klauzula informacyjna

załącznik 3: Kwestionariusz szczepienia z oświadczeniem

 

Ułatwienie dostępu