Dostawa artykułów biurowych


Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 7 lipca 2017r.

Składanie ofert: 12 lipca 2017r o godz. 09:00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Unieważnienie postępowania(26.07.2017r.)

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 7 lipca 2017r.

Składanie ofert: 12 lipca 2017r o godz. 09:00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Unieważnienie postępowania(26.07.2017r.)


Metryka:
Wytworzony przez: Katarzyna Markocka / Ostatnio zaktualizowany przez: Katarzyna Markocka
Kategoria: Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 EURO
Utworzony: 14 grudnia 2017 / Zaktualizowany: 14 grudnia 2017
Historia zmian:
W celu podejrzenia zmian, należy wybrać datę

Ułatwienie dostępu